Wczytuję dane...
Gwarancja: 24 miesiące
Koszt wysyłki od: 16.10 PLN
Credit Agricole

SUPER ZESTAW!

Sterownik ST-24 do kotłów centralnego ogrzewania
sterujący nadmuchem

(z możliwością regulacji obrotów)

oraz pompą obiegu wody C.O.

firmy TECH

+

Wentylator / Dmuchawa aluminiowa
z wbudowaną przepustnicą powietrza WPA 01

STEROWNIK KOTŁA ST-24

firmy TECH

Regulator ST-24 przeznaczony jest do sterowania kotłem C.O. wyposażonym w nadmuch i pompę obiegu wody C.O. Jego zadaniem jest utrzymywanie zadanej temperatury za pomocą wentylatora. Jeżeli sterownik pracuje w funkcji rozpalania podczas gdy temperatura w piecu jest niższa od 30°C, wtedy w celu załączenia sterownika (wentylatora) należy nacisnąć przycisk [wejście]- spowoduje to załączenie kontrolki oznaczonej praca ręczna i załączenie wentylatora. Funkcja ta będzie aktywna do czasu, gdy temperatura w piecu osiągnie temperaturę zadaną. Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyłączenie się funkcji rozpalania (czyli pracy ręcznej). Po osiągnięciu temperatury zadanej sterownik przechodzi w tryb podtrzymania. W tym trybie praca sterownika polega na załączaniu się przedmuchów z częstotliwością zależną od ustawień klienta i paliwa stosowanego w kotle.

 

REGULACJA OBROTÓW

Funkcja regulacja obrotów steruje szybkością pracy wentylatora.Zakres regulacji zawiera się w przedziale od 1 do 6 . Im wyższy bieg tym szybciej pracuje wentylator 1 bieg to minimum prędkości wentylatora a 6 maksimum pracy wentylatora. Szybkość nadmuchu jest zależna od ustawienia funkcji regulacji obrotów. Funkcja ta zapobiega wygaśnięciu kotła.Po osiągnięciu temperatury zadanej kocioł przechodzi w stan podtrzymania.FUNKCJA PRACA PRZEDMUCHU

To czas (sekundy) pracy wentylatora. Opcja ta służy do ustawiania czasu pracy wentylatora w trakcie trwania podtrzymania.FUNKCJA PRZERWA PRZEDMUCHU

To czas (minuty) przerwy między poszczególnymi przedmuchami.Funkcje zawarte w tych dwóch menu służą do regulacji działania kotła podczas pozostawania w cyklu podtrzymania.Zapobiega to wygaśnięciu kotła w przypadku gdy temperatura kotła utrzymuje się powyżej zadanej temperatury.FUNKCJA ZADANA TEMPERATURA

Zadana temperatura to żądana temperatura na kotle.Zmieniamy ja za pomocą odpowiednich strzałek podnosząc temperaturę do góry lub obniżając w dół podczas gdy wyświetlacz pulsuje. Po 4 sekundach na wyświetlaczu pokazana jest temperatura na kotle.STEROWANIE POMPY C.O.

Polega na załączeniu i wyłączeniu pompy C.O. w zależności temperatury w kotle.Załączenie następuje po osiągnięciu 30°C.Powyżej tej temperatury pompa pracuje bez przerwy.Wyłączenie następuje poniżej 28°C zapobiega to zbędnej pracy pompy.
USTAWIENIA FABRYCZNE:

Regulator jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb.W każdej chwili jest możliwy powrót do ustawień fabrycznych.ZABEZPIECZENIA:

Sterownik wyposażony jest w szereg zabezpieczeń zapewniających bezpieczną eksploatację.Wszelkie błędy wyświetlane są na wyświetlaczu LED:

E4 - oznacza przekroczenie maksymalnej temperatury kotła (ustalonej na 85°C)

E5 - oznacza uszkodzenie czujnika temperatury.

W obu przypadkach wyłączany jest nadmuch i załączana pompa C.O.(w wypadku,gdyby nie była załączona). W przypadku wystąpienia błędu E4, po obniżeniu się temperatury do bezpiecznego poziomu, alarm można skasować za pomocą klawisza opcje. Ponadto sterownik zabezpieczony jest mini czujnikiem bimetalicznym (termikiem), który rozłącza zasilanie wentylatora w przypadku przekroczenia temperatury 85°C, pompa C.O. pracuje cały czas.

Ten typ ogranicznika temperatury bezpieczeństwa jest zabezpieczeniem powodującym powrót do pozycji wyjściowej: automatyczny. Regulator ST-24 posiada wkładkę topikową rurkową WT 1,6A zabezpieczającą sieć.

  • Wentylator / Dmuchawa aluminiowa z wbudowaną przepustnicą powietrza

    

    

   Przeznaczona jest do nadmuchu powietrza do palenisk kotłów CO. Może być również stosowany do wentylacji ogólnej pomieszczeń i urządzeń technologicznych. Może pracować w temperaturze otoczenia 0 do +40 st. C.

    

   Budowa - wentylator składa się z dwóch części obudowy aluminiowej, w której zamocowany jest silnik z zewnętrznym wirnikiem. Wirnik wykonany z tworzywa poliamidowego, zamocowany jest bezpośrednio na wałku silnika. Otwór wlotowy zabezpieczony jest siatką. Otwór wylotowy zakończony jest kołnierzem z otworami do mocowania.
   USZCZELKA I ZESTAW ŚRUB DO MOCOWANIA W KOMPLECIE

    

   ZESTAW TEN WSPÓŁPRACUJE Z KAŻDYM KOTŁEM

    

   Sterownik do kotła zasypowego


    Zakres działania

    Mikroprocesorowy regulator St-24 przeznaczony jest do sterowania zasypowym kotłem CO wyposażonym w nadmuch i pompę obiegu wody CO. Jego zadaniem jest utrzymywanie zadanej temperatury za pomocą wentylatora. Obudowa sterownika dostosywana jest do montazu na kotle

    Funkcje realizowane przez sterownik:

    • - sterowanie wentylatorem
    • - sterowanie pompą CO

    Wyposażenie sterownika:

    • - wyświetlacz LED
    • - czujnik temperatury CO
    • - zabezpieczenie temperaturowe (termik)
    • - obudowa przeznaczona do montażu na kotle wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na wysokie oraz niskie temperatury
    * Schemat poglądowy, schemat nie zastępuje projektu instalacji CO.
    Na przedstawionym schemacie instalacji grzewczej nie zamieszczono elementów odcinających i zabezpieczających dla wykonania jej fachowego montażu.

    DANE TECHNICZNE DMUCHAWY
    Typ WPA 01
    Typ silnika SEN 80-2/20 (B214)
    Napięcie znamionowe: 230V/50Hz
    Spręż max. 220 Pa
    Wydatek max. 280 m3/h
    Pręd. obrotowa 2570 obr/min
    Moc pobierana 60 W

    Przeznaczenie - wentylator przeznaczony jest do nadmuchu powietrza do palenisk kotłów CO. 
    Może być również stosowany do wentylacji ogólnej pomieszczeń i urządzeń technologicznych. 
    Może pracować w temperaturze otoczenia 0 do +40 st. C.

    Budowa - wentylator składa się z dwóch części obudowy aluminiowej, 
    do której zamocowany jest silnik z zewnętrznym wirnikiem. 
    Wirnik wykonany z tworzywa poliamidowego, zamocowany jest bezpośrednio na wałku silnika. 
    Otwór wlotowy zabezpieczony jest siatką. 
    Otwór wylotowy zakończony jest kołnierzem z otworami do mocowania.
  Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...
   NEGOCJUJ CENY