Wczytuję dane...

Kocioł z podajnikiem SAS Eco 23kw

Model:  SAS Eco 23kw
SAS
2.4/5
średnia: 2.4  ocen: 24
Na podstawie 24 ocen
Poinformuj mnie gdy produkt będzie dostępny
Kocioł z podajnikiem SAS Eco 23kw
9086,33 PLN*
* z podatkiem VAT
Credit Agricole

Kocioł z podajnikiem SAS Eco 23kw

SAS ECO

Kocioł tłokowy, automatyczne podawanie paliw (miał, eko-groszek, zastępczo: pelety*), tradycyjne palenisko (węgiel, drewno, zrębki, itp.)

Dane techniczne
Rodzaj kotła: z automatycznym podawaniem paliwa
Zakres mocy: 17-225 kW
Paliwa: miał, węgiel kamienny sortyment groszek (eko-groszek), zastępczo: pelety*; na ruszcie wodnym węgiel kamienny różnego sortymentu, drewno sezonowane, zrębki, itp.
Rodzaj spalania: podawanie paliwa za pomocą podajnika tłokowego, palenisko nadmuchowe (części narażone na wysoką temperaturę wykonane są ze stali żaroodpornej nierdzewnej); dodatkowy ruszt wodny do palenia tradycyjnego
Materiał wymiennika: stal kotłowa P265GH o gr. 6 mm ( duże moce 8 mm)
Sprawność: 81,8÷83,5 %
Wyposażenie standardowe: sterownik, podajnik,wentylator, termometr, szuflada popielnicowa, zawór bezpieczeństwa, komplet narzędzi do obsługi kotła, zasobnik opału, komplet stopek regulacyjnych ( nie dotyczy kotłów o mocy pow. 36 kW), kratka zabezpieczająca żar
Wyposażenie dodatkowe: miarkownik ciągu powietrza, regulator pokojowy, moduł sterujący zaworem mieszającym, panele ceramiczne do spalania peletu*
Opcje: zasyp zasobnika opału może być usytuowany z prawej lub lewej strony ( zawsze w tylnej części) kotła,drzwiczki otwierane na lewą stronę.
Gwarancja: 5 lat na kocioł eksploatowany zgodnie z instrukcją, 2 lata na podzespoły elektroniczne
Certyfikaty: Znak CE, Świadectwo badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego wydane przez IPChW w Zabrzu
Uwagi: * - Spalanie peletu wymaga paneli ceramicznych (w kot. do 48 kW, panele ceramiczne nie stanowią wyposażenia standardowego)

Kocioł SAS ECO jest urządzeniem nowoczesnym, wielodobowym, w pełni automatycznym, w którym obsługa sprowadzona jest do minimum. Jest on niskotemperaturowym, kotłem c.o. przystosowanym do wysokoefektywnego spalania węgla kamiennego sortymentu miał (klasy 25/9) o wilgotności max. do 20% lub wegla kamiennego sortymentu groszek (nazwa handlowa eko-groszek).

Cechą charakterystyczną kotła typu SAS ECO jest to, że przednia komora stanowi palenisko o rozwiązaniu umożliwiającym jego pracę w dwóch trybach.

W trybie pracy automatycznej kocioł funkcjonuje wykorzystując działanie zespołu złożonego z tłokowego podajnika paliwa napędzanego motoreduktorem, paleniska nadmuchowego (wentylatorowy system dystrybucji powietrza) oraz elektronicznego sterownika temperatury. Zaletą pracy kotła w tym trybie jest prosta obsługa, polegająca na okresowym uzupełnianiu paliwa w zasobniku i usunięciu popiołu, bez konieczności wygaszania kotła. Sprawne palenisko kotła pozwala na spalanie takiej ilości paliwa jaka niezbędna jest do utrzymania zadanej przez użytkownika na sterowniku temperatury. Sterownik dokonuje ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i na jej podstawie odpowiednio steruje pracą podajnika paliwa i wentylatora. Jednocześnie sterownik steruje pracą pompy c.o. i cwu (jeżeli instalacja grzewcza jest wyposażona w pompy).

W trybie "palenia awaryjnego" kocioł pracuje wykorzystując naturalny ciąg spalin, dlatego eksploatacja kotła w tym trybie nie wymaga użycia energii elektrycznej. Proces spalania może być wtedy regulowany ręcznie, śrubą regulacyjną dopływu powietrza, znajdującą się w klapie dozującej powietrze lub za pomocą miarkownika temperatury nie stanowiącego wyposażenia standardowego kotła.

Temperaturę wody w kotle można wtedy odczytać na termometrze. Takie rozwiązanie umożliwia nie tylko pracę kotła w sytuacjach awaryjnych, wynikających z braku dostawy energii elektrycznej, ale również stwarza możliwość okresowego spalania innych paliw, bądź wykonywania krótkookresowych cykli tzw. "przepalania" zarówno w trakcie, jak i przed rozpoczęciem, czy po zakończeniu sezonu grzewczego.

Przy pracy w trybie automatycznego podawania paliwa paliwem podstawowym jest miał węgla kamiennego lub groszek o granulacji 5-25 mm o nazwie handlowej eko-groszek.

Natomiast przy pracy w trybie "palenia tradycyjnego" paliwem podstawowym jest węgiel kamienny do celów energetycznych sortymentu orzech.

Na rusztach wodnych paleniska tradycyjnego można również spalać z dobrym skutkiem paliwa długopłomieniowe takie jak: węgiel brunatny i drewno w różnych postaciach tj. zrzynki, zrębki, wióry.

Drewno powinno być przynajmniej rok sezonowane!

Kocioł może również pracować poza sezonem grzewczym w układzie z bojlerem ogrzewając ciepłą wodę użytkową.

ROZPALANIE I PRACA KOTŁA "SAS ECO"

Rozpalanie paliwa w kotle należy rozpocząć po uprzednim upewnieniu się, że instalacja grzewcza napełniona jest wodą oraz czy nie nastąpiło jej zamarznięcie. Należy również sprawdzić, czy nie następują przecieki wody w kotle lub na połączeniach gwintowanych. Należy również pamiętać, aby przed pierwszym rozruchem wygrzać komin.

UWAGA: Osoba obsługująca kocioł powinna wiedzieć, że niektóre powierzchnie kotła są gorące i przed ich dotykaniem należy założyć na ręce rękawice ochronne! Należy również stosować okulary ochronne.

ROZPALANIE I PRACA KOTŁA W TRYBIE PRACY AUTOMATYCZNEJ

Przed rozpaleniem kotła należy załączyć sterownik w tryb pracy ręcznej, tak aby podajnik podał kilka porcji miału (w tym trybie sterowania podajnik oraz wentylator można włączać niezależnie od siebie). Na wtłoczonej warstwie paliwa należy poprzez drzwiczki rozpałowe ułożyć zgniecione kawałki papieru, a na papier kawałki drewna.

Następnie papier podpalić, zamknąć drzwiczki, włączyć wentylator.

Kiedy palenisko jest równomiernie rozżarzone, należy przełączyć sterownik w tryb pracy automatycznej. Po jednorazowym rozpaleniu kocioł pracuje w zasadzie bezobsługowo a proces spalania odbywa się w sposób ciągły. Dalsza obsługa kotła ogranicza się do uzupełniania zasobnika paliwa i opróżniania szuflady popielnicowej z nagromadzonego popiołu.

Podczas załadunku paliwa do kosza zasypowego należy zwracać uwagę, aby w paliwie nie znajdowały się większe kawałki węgla, a w szczególności kamienie mogące spowodować zablokowanie podajnika!

Nastawy sterownika należy wyregulować w zależności od aktualnych temperatur zewnętrznych oraz jakości spalanego paliwa zgodnie z instrukcją obsługi sterownika
dołączoną do niniejszej dokumentacji (rozdz. Programowanie Parametrów Pracy Kotła). W trybie pracy automatycznej sterownik dokonuje pomiarów temperatury wody w kotle i na jej podstawie odpowiednio steruje pracą podajnika paliwa oraz wentylatora nadmuchowego wg wcześniej dobranych optymalnych dla danego typu paliwa nastaw. Natomiast w zależności od warunków pogodowych regulację intensywności spalania oraz mocy cieplnej kotła należy zmieniać, dostosowując wartość temperatury wody opuszczającej kocioł do zmieniających się warunków (lub w przypadku zamontowania zaworu trój- lub czterodrożnego poprzez zmianę ustawienia zasuwy regulacyjnej).

Jednocześnie sterownik steruje pracą pompy cyrkulacyjnej c.o. (jeżeli instalacja grzewcza jest wyposażona w pompę obiegową). W trakcie pracy kotła nie zaleca się otwierania żadnych z drzwiczek, gdyż powodować to może cofanie się spalin do kosza zasypowego.
W instalacji centralnego ogrzewania zapotrzebowanie ciepła zmienia się wraz ze zmianą warunków zewnętrznych, tj. pory dnia i zmiany temperatury zewnętrznej. Wartość temperatury wody opuszczającej kocioł zależy również od charakterystyki cieplnej budynku, tj. od użytych do budowy materiałów budowlanych, a szczególnie izolacyjnych.

ROZPALANIE I PRACA KOTŁA W TRYBIE PRACY „PALENISKA TRADYCYJNEGO"

Przed rozpoczęciem rozpalania należy całkowicie otworzyć drzwiczki podwójne (poz.4 – rys.), natomiast drzwiczki zasypowe (poz. 3 – rys.) oraz drzwiczki wyczystne (poz. 2 – rys.) powinny być całkowicie zamknięte.

Dla zabezpieczenia przed cofaniem się spalin do kosza zasypowego podczas spalania paliw w sposób tradycyjny ( na ruszcie wodnym), wskazane jest przynajmniej częściowe wypełnienie miałem zasobnika opału (poz.9 – rys.), a następnie w trybie sterowania ręcznego wykonanie kilku cykli pracy podajnika.
Przed rozpalanie kotła w trybie „paleniska tradycyjnego" należy usunąć szufladę popielnika (poz. 18 – rys.) natomiast do użycia przygotować kratkę zabezpieczającą palenisko (poz. 19). Kratka ta zabezpiecza przed wydostawaniem się żaru poza obręb paleniska – stanowi ona standardowe wyposażenie kotła.
Następnie na ruszcie paleniska umieścić zgniecione kawałki papieru oraz drewno. W górnej części drzwiczek podwójnych ( poz. 4 – rys.) umiejscowić kratkę.

Sposób montażu kratki zabezpieczającej palenisko:

  • górną część kratki wsunąć w uchwyty mocujące znajdujące się w górnej części otworu paleniskowego ( do oporu),
  • dolną część kratki wsunąć tak, aby wypustki ustalające jej prawidłowe umiejscowienie znalazły się w otworach w dolnej części otworu paleniskowego.

Sposób demontażu kratki zabezpieczającej palenisko:

  • kratkę przesunąć do góry ( do oporu). UWAGA: kratka może być silnie rozgrzana!
  • dolną część kratki wysunąć na zewnątrz kotła,
  • wysunąć kratkę (do dołu).

Wypełnioną materiałem rozpałowym przestrzeń paleniska podpalić. Po rozpaleniu – przez otwór drzwiczek zasypowych ( poz. 3 – rys.) – narzuca się cienką warstwę węgla. Po jej rozpaleniu należy poprzez drzwiczki zasypowe dosypać grubszą warstwę węgla, dopiero po jej rozpaleniu można napełnić komorę paleniska paliwem po uprzednim zamknięciu drzwiczek podwójnych. Następnie należy ustalić położenie klapy dozującej powietrze ( poz. 5 – rys.) w drzwiczkach podwójnych za pomocą śruby regulacyjnej, bądź cięgna i miarkownika ciągu powietrza ( poz. 13 – rys.) tak aby uzyskać wymaganą wydajność cieplną i żądaną temperaturę. Temperaturę wody w kotle można kontrolować na termometrze tarczowym (poz. 17 – rys).

W przypadku zgaśnięcia ognia w czasie rozpalania należy oczyścić palenisko, przewietrzyć kanały kotła i rozpalanie rozpocząć ponownie. W czasie rozpalania może wystąpić dymienie do pomieszczenia kotłowni lub roszenie (pocenie) kotła. Po rozgrzaniu się kotła i przewodu kominowego, niekorzystne zjawiska powinny ustąpić.
W trakcie normalnej eksploatacji kotła w trybie „palenia tradycyjnego" proces palenia polega na okresowym uzupełnianiu paliwa w komorze paleniskowej.
Jednorazowy zasyp paliwa podstawowego wystarcza na ponad 5 godzin pracy kotła z mocą znamionową. Przy mniejszych wydajnościach okres stałopalności ( przerwy w zasypywaniu) można wydłużyć o kilka godzin.

Szanowni Klienci! Z powodu inwentaryzacji kontakt telefoniczny w dniu 03.12.2021  będzie utrudniony. Zamówienia złożone w tym dniu będą realizowane od poniedziałku 6 grudnia 2021r.  Przepraszamy za niedogodności!