Wczytuję dane...

Kocioł Uniwersalny SAS UWT 29kw

Model:  8035
SAS
średnia: 0.0  ocen: 0
Ten produkt nie ma jeszcze ocen
Poinformuj mnie gdy produkt będzie dostępny
Kocioł Uniwersalny SAS UWT 29kw
4970,87 PLN
Credit Agricole

Kocioł Uniwersalny SAS UWT 29kw

SAS UWT

Ze sterowaniem, uniwersalny kocioł dolnego i górnego spalania (wysoki) - węgiel, mieszanka z miałem, miał, drewno

Dane techniczne
Rodzaj kotła: zasypowy, uniwersalny ze sterowaniem
Zakres mocy: 14-200 kW
Paliwa: węgiel kamienny sortyment orzech, miał, drewno sezonowane
Rodzaj spalania: górny i dolny system spalania
Materiał wymiennika: stal kotłowa P265GH o gr. 6 mm ( duże moce 8 mm)
Sprawność: 79,1÷85,9 %
Wyposażenie standardowe: sterownik, wentylator, termometr, kratka zabezpieczająca żar, komplet narzędzi do obsługi kotła, dźwignia ruszt ruchomych (nie dotyczy kotłów pow. 36 kW)
Wyposażenie dodatkowe: miarkownik ciągu powietrza
Opcje: usytuowanie dźwigni ruszt ruchomych możliwe z prawej lub lewej strony kotła
Gwarancja: 4 lata na kocioł eksploatowany zgodnie z instrukcją, 2 lata na podzespoły elektroniczne
Certyfikaty: Znak CE, Świadectwo badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego wydane przez IPChW w Zabrzu

SAS UWT - opis właściwości kotła

Kotły grzewcze c.o. typu SAS UWT są urządzeniami nowoczesnej konstrukcji, przystosowanymi do pracy w systemie dolnego oraz górnego spalania paliw stałych.

Kotły typu SAS UWT przeznaczone są do wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody. Poleca się je szczególnie do ogrzewania mieszkań w domach jednorodzinnych, pawilonów handlowych, usługowych, gastronomicznych, warsztatów itp., w których obliczeniowa temperatura wody zasilającej nie przekracza 85°C, a ciśnienie robocze 0,15 MPa.

Kotły grzewcze typu SAS UWT pracują wykorzystując wymuszony dopływ powietrza. Wysokość temperatury kotła utrzymywana jest dokładnie na poziomie zadanym przez użytkownika. Regulacja intensywności spalania i żądanej mocy cieplnej (stosownie do warunków pogodowych) dokonywana jest za pomocą mikroprocesorowego sterownika, w który wyposażony jest kocioł. Sterownik zapewnia optymalny proces spalania, sterując pracą wentylatora nadmuchowego oraz pompą obiegową c.o.

Kocioł przystosowany został fabrycznie również do pracy z wykorzystaniem naturalnego ciągu spalin – jego eksploatacja odbywa się wówczas bez użycia energii elektrycznej (wymaga natomiast sprawnego, drożnego przewodu kominowego). Proces spalania może być wtedy regulowany ręcznie, śrubą regulacyjną dopływu powietrza, znajdującą się w klapie dozującej powietrze lub za pomocą miarkownika ciągu powietrza (miarkownik temperatury nie stanowi wyposażenia standardowego kotła – istnieje natomiast możliwość jego montażu w króćcu, znajdującym się w górnej części kotła). Temperaturę wody w kotle odczytać można natomiast na termometrze tarczowym.

Cechą charakterystyczną konstrukcji kotła jest to, że komora paleniskowa wyposażona została w wielopunktowy system dystrybucji powietrza, co pozwala na eksploatację kotła zarówno w systemie dolnego, jak i górnego spalania paliw.

Zasadniczo paliwem podstawowym do kotła typu SAS UWT jest węgiel kamienny sortymentu orzech. Eksploatacja kotła z użyciem paliwa podstawowego odbywa się w systemie dolnego spalania. Rozwiązanie komory paleniskowej wyposażonej w system wielopunktowej dystrybucji powietrza umożliwia stosowanie jako paliwa zastępczego węgla kamiennego sortymentu miał. Eksploatacja kotła odbywa się wówczas w systemie spalania górnego – w układzie z cyklicznym zasypem paliwa, co oznacza, że po całkowitym wypaleniu zasypanej do komory paleniskowej porcji paliwa i usunięciu z niego popiołu następuje ponowne zasypanie komory i rozpalenie nowej porcji paliwa przy użyciu paliwa rozpałowego.

W kotle tym można również spalać z dobrym skutkiem paliwa długopłomieniowe tj.: węgiel brunatny, drewno w różnych postaciach (zrzynki, zrębki, wióry itp.).

Dzięki prostej konstrukcji, wyposażeniu komory w ruchomy ruszt żeliwny – ułatwiający odpopielanie paleniska oraz możliwość oczyszczania kanałów konwekcyjnych bezpośrednio poprzez drzwiczki frontalne – kotły te są niezawodne w eksploatacji i bardzo łatwe w obsłudze.


ROZPALANIE I PRACA KOTŁA "SAS UWT"

Rozpalanie paliwa w kotle należy rozpocząć po uprzednim upewnieniu się, że instalacja grzewcza napełniona jest wodą oraz czy nie nastąpiło jej zamarznięcie. Należy również sprawdzić, czy nie następują przecieki wody w kotle lub na połączeniach gwintowanych. Należy również pamiętać, aby przed pierwszym rozruchem wygrzać komin.
Kocioł SAS UWT stanowi urządzenie o konstrukcji przystosowanej do pracy w systemie dolnego i górnego spalania paliw stałych. Eksploatacja kotła z użyciem paliwa podstawowego ( węgiel kamienny sortymentu orzech) odbywa się w systemie dolnego spalania.

Rozwiązanie komory paleniskowej wyposażonej w system wielopunktowej dystrybucji powietrza umożliwia stosowanie, jako paliwa zastępczego, węgla kamiennego sortymentu miał – eksploatacja kotła odbywa się w systemie górnego spalania.

ROZPALANIE I PRACA KOTŁA W SYSTEMIE SPALANIA DOLNEGO

Przed rozpoczęciem rozpalania należy całkowicie otworzyć przepustnicę spalin w czopuchu oraz drzwiczki popielnika i drzwiczki paleniska, natomiast drzwiczki zasypowe powinny być całkowicie zamknięte. Rozpalanie powinno odbywać się powoli, początkowo zgniecionymi kawałkami papieru oraz drewnem, na które po rozpaleniu narzuca się cienka warstwę węgla. Po rozpaleniu się węgla należy zamknąć drzwiczki popielnika i paleniska, otworzyć drzwiczki zasypowe i poprzez nie napełnić paliwem komorę paleniska, zamknąć drzwiczki zasypowe i włączyć sterownik. Następnie należy na sterowniku wybrać żądaną temperaturę.

Przy rozpalaniu należy doglądać kocioł do czasu, kiedy osiągnie temperaturę wody zasilającej 45°. Jest to ważne, ponieważ różna jakość paliwa może spowodować wygaśnięcie kotła. W przypadku zgaśnięcia ognia w kotle w czasie rozpalania należy oczyścić palenisko, przewietrzyć kanały kotła i rozpalanie rozpocząć ponownie.
W czasie rozpalania może wystąpić dymienie do pomieszczenia kotłowni lub roszenie (pocenie) kotła. Po rozgrzaniu się kotła i przewodu kominowego, niekorzystne zjawiska powinny ustąpić.

W trakcie normalnej eksploatacji kotła, proces palenia polega na okresowym uzupełnianiu paliwa w komorze paleniskowej i przegarnianiu rusztu poprzez wykonanie ruchu dźwignią mechanizmu rusztu ruchomego (poz. 13 – rys.). Jednorazowy zasyp paliwa podstawowego wystarcza na ponad 6 godzin pracy kotła z mocą znamionową. Przy mniejszych wydajnościach okres stałopalności ( przerwy w zasypywaniu) można wydłużyć o kilka godzin.

Uzupełniając paliwo w komorze paleniskowej należy wyłączyć sterownik, następnie powoli otworzyć drzwiczki zasypowe, uzupełnić paliwo, zamknąć drzwiczki i ponownie załączyć sterownik.

W kotłach SAS UWT regulacja intensywności spalania i mocy cieplnej, w zależności od warunków pogodowych, jest dokonywana za pomocą mikroprocesorowego sterownika. Sterownik zapewnia optymalny proces spalania, sterując pracą wentylatora oraz pracą pompy obiegowej c.o. (jeżeli instalacja grzewcza jest wyposażona w pompę).

Po zakończeniu procesu rozpalania, gdy kocioł osiągnie zadaną temperaturę, sterownik utrzymuje ją na zadanym poziomie. Jeśli temperatura kotła jest niższa od nastawionej, stopniowo zwiększa obroty wentylatora, jeśli jest wyższa, realizowane są tylko przedmuchy kotła.

W przypadku eksploatacji kotła w sposób tradycyjny ( bez użycia energii elektrycznej) regulacja stopnia intensywności spalania może odbywać się ręcznie – śrubą regulacyjną dopływu powietrza – znajdująca się w klapie dozującej powietrze ( poz. 10 – rys.) lub za pomocą miarkownika ciągu powietrza ( poz. 14 – rys.) . Miarkownik ciągu powietrza nie stanowi wyposażenia standardowego kotła – istnieje możliwość jego montażu w znajdującym się w górnej części kotła króćcu. Miarkownik ciągu powietrza połączony cięgnem z klapą samoczynnie – w sposób mechaniczny – dozuje wlot powietrza do procesu spalania. Temperaturę wody w kotle można kontrolować na termometrze tarczowym (poz. 26 – rys).

W przypadkach eksploatacji kotła z wykorzystaniem naturalnego ciągu powietrza należy odbezpieczyć klapę dozującą powietrze ( poz. 10 – rys. ) poprzez odkręcenie nakrętki znajdującej się od wewnętrznej strony drzwiczek popielnikowych (zawiasy klapy muszą być okresowo smarowane/oliwione).

W instalacji centralnego ogrzewania zapotrzebowanie ciepła zmienia się wraz ze zmianą warunków zewnętrznych, tj. pory dnia i zmiany temperatury zewnętrznej.
Wartość temperatury wody opuszczającej kocioł zależy również od charakterystyki cieplnej budynku, tj. od użytych materiałów budowlanych, a szczególnie izolacyjnych.

ROZPALANIE I PRACA KOTŁA W SYSTEMIE SPALANIA GÓRNEGO

Zasyp paliwa i rozpalanie kotła typu SAS UWT w systemie górnego spalania dokonuje się poprzez drzwiczki zasypowe. Przed rozpoczęcie rozpalania należy zamknąć drzwiczki paleniska i popielnika. Na zasypany do komory paleniskowej opał – węgiel kamienny, sortymentu miał o wilgotności do 20% - na równi z drzwiczkami wsypowymi włożyć zgniecione kawałki papieru, a na papier kawałki drewna. Następnie podpalić, zamknąć drzwiczki zasypowe, włączyć sterownik i ustawić wymaganą temperaturę.

Eksploatacja kotła w systemie spalania górnego odbywa się w układzie z cyklicznym zasypem paliwa, co oznacza, że po całkowitym wypaleniu zasypanej porcji paliwa i usunięciu z niego popiołu następuje ponowne zaspanie komory i rozpalenie nowej porcji paliwa.SUMA